KpFavrisko (The Republic Of Favrisko )

KpFavrisko’s Legislator Application

Question Answer
TSP Nation The Republic Of Favrisko
Main Nation The Republic Of Favrisko
WA Nation The Republic Of Favrisko
Discord Kpfavrisko
Other Involvement
Aliases:
Kp Favrisko
Other Regions:
Bans: